Le sacre de Signal

Après avoir organisé le 2 ème méga event en France en  novembre 2012 (GC3F33E), l’association des Géocacheurs de Champagne vous propose de renouveler l’expérience d’un grand rassemblement international au cœur de la Champagne à Reims.

Le choix de la ville de Reims pour un tel rassemblement s’impose naturellement.
Reims ville d’art et d’histoire avec ses incontournables sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Reims capitale gallo-romaine, ville des sacres des rois de France, mais aussi ville martyre de la première guerre mondiale, bénéficie d’une histoire et d’un patrimoine particulièrement  riche qui méritent  que l’on y prête attention.

La réputation des vignobles environnants sont autant de centres d'intérêt pour les participants. Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims et la campagne environnante offrent une alternative plus verte à ceux qui le souhaitent.

A pied, à vélo ou avec les transports en commun, c'est plus de 1000 caches qui sont à même de vous faire découvrir les richesses de ce patrimoine.

Nous vous proposons donc de venir fêter avec nous “Le Sacre de Signal” le Samedi 29 avril 2017 au parc de la Croix Cordier, un parc mis à notre disposition par la commune de Tinqueux pour nous adonner à notre passion tout le week-end.

Ce rassemblement  mettra en valeur les rencontres, les échanges et la convivialité dans un cadre agréable  avec sur place de nombreuses activités:

 • Jeux d’antan
 • Jeux d’extérieur pour petits et grands
 • Wherigo School
 • Initiation T5
 • Diverses tables rondes
 • Concours photo et de caches
 • Boutiques geocaching
 • Des visites
 • Food trucks pour vous restaurer sur place
 • Programme du Weekend :

  Vendredi 28 avril : Meet and Greet ou event d’accueil a partir de 18h00
  Chacun apporte une spécialité régionale pour  un grand moment de partage.

  Samedi 29 avril : event principal “Le Sacre de Signal” à partir de 9h30
  Ce rassemblement  mettra en valeur les rencontres, l’échange et la convivialité avec sur place de nombreuses  activités. Un flash mob sera organisé pour une grande photo souvenir.

  Dimanche 30 avril : CITO à partir de 10h00
  Un event en faveur de la nature  et on continue aussi la découverte de la ville et de sa région par le géocaching.

  Lundi 1er mai : Au revoir et à bientôt à partir de 10h00
  Un event décontracté pour se dire au revoir.

   

  Almost 4 years ago, in november 2012 (DC3F33E) have been organised the second huge event in France ; « The geocacheurs from Champagne » want to propose you to remake a massive international meeting in the heart of Champagne .

  Reims been naturally improve for that kind of meeting .

  As Reims is an art and Historic city - with unforgettable places list at UNESCO . Reims, Gallo-Roman and French-Kings-Consecration town, also martyred city of the WW1, Reims benefit from a particular rich heritage that deserve we should pay attention of .

  Worldwide reputation’s vineyards around Reims are even more interest for participants .The mountain’s natural-regional-parc of Reims and the countryside offer a « green alternative » to people who wish it . Walking, biking or with public transport, there’s more than 1000 hideout that will allow you to discover this wealth heritage .
   
  You are invited to join us to celebrate « le sacre de signal » on saturday, 29th april of 2017 at the parc « Croix Cordier », place that will be nicely lend by the city of Tinqueux to devote ourselves to our passion for the entire week end .

  This meeting will light on exchange, conviviality and speaking with many activities :

 • old games
 • outside games for children and adults
 • wherigo school
 • T5 initiation
 • various round table
 • competition : pictures and hideout
 • geocaching shop
 • visits
 • food trucks to full up your belly
 • Week end’s program :

  Friday, april 28th : Meet and Greet / welcoming
  everyone bring a speciality from our respective region to share .
  Saturday, april 29th : principal event“Le Sacre de Signal”, flash mob with a big memory picture, meeting time, speaking and activities
   
  Sunday, april 30th : CITO, nature caring of and discovering of Reims and areas by geocaching
   
  Monday, may the 1st : good bye, see you soon
  relax day together to say see you later !

  Na het organiseren van het 2e mega event in Frankrijk in november 2012 (GC3F33E), stelt de vereniging van de Géocacheurs de Champagne u opnieuw voor deze ervaring mee te maken in de vorm van een grote internationale bijeenkomst in het hart van de Champagnestreek.
  Uiteraard is hierbij de keuze voor een dergelijke bijeenkomst op de stad Reims gevallen.
  Reims, een stad rijk aan kunst en geschiedenis met prachtige bezienswaardigheden die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Reims, de Gallo-romeinse hoofdstad, stad waar Franse koningen werden gekroond, maar een stad die ook geleden heeft tijdens de eerste Wereldoorlog, heeft een rijke geschiedenis en een prachtig erfgoed die zeker de aandacht verdient.  
  De beroemde wijngaarden in de omgeving zijn zeer zeker ook interessant voor de deelnemers. Het regionaal natuurpark La Montagne de Reims en het omliggende platteland bieden een groen alternatief voor degenen die dat wensen.
  Te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer, er zijn meer dan 1000 caches die u de rijkheid van deze stad en haar omgeving kunnen laten zien.
   
  Wij stellen u dan ook voor om samen met ons “Le Sacre de Signal” te komen vieren op zaterdag 29 april 2017 in het Parc de la Croix Cordier, die speciaal voor deze gelegenheid het hele weekend tot onze beschikking is gesteld door de gemeente Tinqueux.
  Deze bijeenkomst legt de nadruk op (nieuwe) ontmoetingen, uitwisselingen en gezelligheid in een aangename omgeving met talrijke activiteiten:
 • Spelletjes van weleer
 • Outdoor spelen voor kinderen en volwassenen
 • Wherigo School
 • Kennismaking T5
 • Diverse discussiepanels
 • Fotowedstrijd en caches
 • Geocaching shops
 • Bezoeken
 • Restauratiewagens op het terrein voor een versnapering tussendoor
 • Programma van het weekend:

  Vrijdag 28 april: Meet and Greet ofwel ontvangstevent
  Eenieder neemt een specialiteit uit zijn/ haar regio mee om gezellig met elkaar te delen.

  Zaterdag 29 april: hoofdevent “Le Sacre de Signal
  Deze bijeenkomst legt de nadruk op (nieuwe) ontmoetingen, uitwisselingen en gezelligheid in een aangename omgeving met talrijke activiteiten. Er zal een flash mob worden georganiseerd. De foto die daarvan wordt gemaakt zal dienen als mooie herinnering.

  Zondag 30 april: CITO
  Een event ten goede van de natuur en we gaan verder met het ontdekken van de stad en haar omgeving door het geocachen.

  Maandag 1 mei: Afscheid en tot spoedig ziens
  Een ontspannen event om elkaar gedag te zeggen.

   

  Nach dem sie im November 2012 das 2. Mega Event in Frankreich organisiert hat, schlägt Euch die Association des Géocacheurs de Champagne wieder vor,das Erlebnis einer grossen internationalen Versammlung in Reims mitten in der Champagne.

   

  Die Wahl der Stadt Reims für eine solche Versammlung erwies sich selbstverständlich.

  Reims, mit der nationalen offiziellen Auszeichnung Kunst-und-Geschichte-Stadt und ihren unvermeidlichen Stätten der UNESCO-Welterbeliste.

  Reims, Gallier-und-Römer Hauptstadt, Stadt der Krönung der französischen Königen, aber auch Märtyrerstadt des ersten Weltkrieges, verfügt über eine besonders reiche Geschichte und Erbschaft, die Aufmerksamkeit verdienen.

  Der Weltruf der umgebenen Weinberge sind weitere Interessenschwerpunkte für die Teilnehmer.

   

  Der regionale Naturpark der Montagne de Reims (Reimsberg) und die Landschaft der Umgebung bieten denjenigen, die es wünschen, eine grünere Alternative.
  Zu Fuss, mit Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln, geben Euch über 1000 Caches die Möglichkeit, die vielfältigen Seiten des Reichtums dieser Erbschaft.
   

  Macht also mit : feiert den « Sacre du Signal » mit, am Samstag, den 29. April 2017 im Croix Cordier Park in Tinqueux, so könnt ihr das ganze Wochenende lang eure Leidenschaft erleben.

  Im Vordergrund dieser Versammlung in angenehmer Umgebung stehen Treffen, Austausche und Geselligkeit mit zahlreichen Beschäftigungen :

 • Spiele von früher
 • Aussenspiele für Jüngeren und Älteren
 • Wherigo Schulung
 • T5 Initiation
 • Verschiedene Gesprächsrunden
 • Foto-und-Cachewettbewerb
 • Geocaching Verkaufsstellen
 • Besichtigungen
 • Schnellimbiss am Platz
 • Wochenende Programm :
   

  Freitag, 28. April ab 18:00 Uhr :Meet and GreetoderEmpfangsevent

  Jeder bringt eine kulinarische Spezialität seiner Region für einen grossen Austauschmoment
   

  Samstag, 29. April ab 9:30 Uhr :  Hauptevent
  Im Vordergrung dieser Versammlung stehen hauptsächlichTreffen,-Austausch-und-Geselligkeitswerten mit zahlreichen Aktivitäten am Platz.

  Ein Flashmob wird auch stattfinden für ein grosses Souvenirfoto.

   

  Sonntag, den 30. April : CITO ab 10:00 Uhr :
  Ein Event zu gunsten der Natur und natürlich entdecken wir beim Geocaching weiter die Stadt und ihre Umgebung.
   

  Montag, den 1. Mai : offizielles Aufwiedersehen und Aufbald ab 10:00 Uhr
  Ein entspanntes Event zum Abschied.

   
     Créer un site
  Créer un site